DALARÖ SKANS HISTORIA

Copy of ISS - FEB SELF LOVE QUOTES (6).png

Den första skansen anlades 1623 på Skansberget norr om Lotsberget. Den byggdes av stockar med jordfyllning och efter bristande underhåll förföll den med tiden. Nuvarande skans började anläggas 1656 av Johan Peter Kirstenius  på uppdrag av Karl X Gustav. Skansen var tänkt att skydda de fartyg som låg i hamn vid Dalarö och alltså inte för att hindra fienden från att nå Stockholm.[1] Enligt en annan källa var den anlagd i syfte att skydda inloppet till Stockholms skärgård.[2]
 

1683 inleddes planeringen med en modernisering av fästningen under Erik Dahlbergh. Först 1698 påbörjades arbeten enligt detta förslag. Skansen var försvarsduglig 1724, över 20 år efter Dahlberghs död. Tornet fick sin huv 1753.
 

I samband med Finska vinterkriget 1808–1809 fick skansen en viss upprustning. Fästningen har aldrig varit i strid och kringgicks av de ryska styrkorna under rysshärjningarna 1719. Den 28 mars 1854 utgick Dalarö skans ur det fasta försvaret. Kaptenen Thorbjörn Morén var den siste fortifikationsbefälhavaren på Dalarö Skans. 
 

Byggnaden blev 1935 byggnadsminnesmärkt  och hyser idag en festvåning för privata tillställningar som bröllop. Byggnaden ägs och förvaltas av Statens fastighetsverk.

Jag förälskade mig i Dalarö Skans 2018 har drivet det sen dess med inrikting på bröllop konferenser och fester.

- Fredrik Hedin -

Skärmavbild 2021-08-26 kl. 06.55.19.png
IMG_0027
IMG_1997
IMG_1614
Skärmavbild 2021-08-26 kl. 06.53.38
IMG_0461
IMG_1947
IMG_3336
Skärmavbild 2021-08-30 kl. 15.29.01
Skärmavbild 2021-08-26 kl. 06.45.42
IMG_2005
IMG_3285
dalarö-nr-32-riksarkivet-6000x4000px